Floris Alkemade

Floris Alkemade

Architect en Rijksbouwmeester

Floris Alkemade is architect en stedelijk ontwerper. Na zijn afstuderen bij Rem Koolhaas aan de TU Delft was hij 18 jaar lang verbonden aan het bureau OMA, waarvan de laatste 7 jaar als partner. Hij werkte aan grote projecten en studies over de hele wereld, zowel op het schaalniveau van de architectuur als van de stedenbouw

Sinds 2008 leidt Floris Alkemade zijn eigen bureau FAA met projecten in binnen- en buitenland. Floris Alkemade was 11 jaar verbonden als gast-hoogleraar aan de Universiteit van Gent en sinds 2014 is Floris Alkemade lector aan de Academie van Bouwkunst in Amsterdam.

Sinds september 2015 is Floris Alkemade benoemd als Rijksbouwmeester. Hij combineert zijn rijksbouwmeesterschap met zijn werk voor zijn bureau FAA en zijn lectoraat aan de Academie van Bouwkunst.

Samir Bantal

Samir Bantal

OMA/AMO

Samir Bantal is directeur van AMO, de onderzoeks- en ontwerpstudio van OMA, een vooraanstaand internationaal bureau voor architectuur en stedebouw. Samir was verantwoordelijk voor verschillende ontwerpprojecten, varierend van een nieuwe telefoon voor Vodafone en een nieuw retailconcept voor het luxueze Koreanse merk Genesis, tot een hoogbouw toren in Casablanca. Daarnaast heeft hij een bijdrage geleverd aan verschillende publicaties, zoals Project Japan en Al Manakh I.

Momenteel leidt Samir drie tentoonstellingen. In maart 2019 opent een tentoonstelling in Qatar waarbij AMO de rol van moderne architectuur in de ontwikkeling van de stad Doha verkent. De creatieve leiding en het ontwerp van ‘Figures of Speech’ is een samenwerking tussen Virgil Abloh en Samir Bantal/AMO en zal openen in juni 2019. Ook werkt hij aan The Countryside, een onderzoeksproject over de verhouding tussen stad en platteland met de Harvard School of Design dat in 2019 zal worden gepresenteerd in het Guggenheim Museum in New York.

Eveline van Leeuwen

Eveline van Leeuwen

Hoogleraar Urban Economics Wageningen University & Research

Prof.dr.ir. Eveline van Leeuwen (1978) is hoogleraar Urban Economics aan Wageningen University & Research. De leerstoelgroep Urban Economics richt zich op twee hoofdthema's: duurzame consumptie en stad-land interacties. “Een stad is geen eiland. Daarom is het goed om vanuit de stad meer naar het buitengebied te kijken: Wat kunnen beide aan elkaar hebben? Want voor het realiseren van de klimaatdoelen, de energietransitie en de nieuwe doelen van kringlooplandbouw hebben stad en platteland elkaar absoluut nodig.”
Van Leeuwen onderzoekt met haar team van Urban Economics onder andere de verschillen tussen voorkeuren van individuen op het platteland en de stad. Daarnaast concentreert haar onderzoeksgroep zich op regionaal niveau: Hoe verlopen transport- en consumptiepatronen; welke interacties brengen vraag en aanbod van stad en land bij elkaar?

Erik van Merrienboer

Erik van Merrienboer

Gedeputeerde

Erik van Merrienboer is sinds 2015 voor de PvdA gedeputeerde in de provincie Noord-Brabant en verantwoordelijk voor de portefeuilles Ruimte en Financiën. Daarnaast heeft hij Wonen, de Omgevingsvisie, het Ontwikkelbedrijf, Werklocaties en Detailhandel onder zijn hoede. Erik van Merrienboer neemt deel van het CAST x TIAFF Intermezzo panelgesprek.

Marten Kuijpers

Marten Kuijpers

Het Nieuwe Instituut

Marten Kuijpers werkt als senior onderzoeker bij Het Nieuwe Instituut. Zijn werk richt zich op de vaak onzichtbare politieke en economische krachten en mechanismen die bepalend zijn voor de vorm van de stad en haar achterland. Sinds 2017 doet hij onderzoek naar de invloed van automatisering op de gebouwde omgeving, als onderdeel van het onderzoeksproject Automated Landscapes. Daarnaast ontwikkelt hij tentoonstellingen en discursieve programma’s. Zo cureerde hij in het instituut onder meer de tentoonstelling Sicco Mansholt. Een goede Europeaan, over de invloed van het naoorlogse landbouwbeleid op het Nederlandse landschap. Marten studeerde architectuur aan de TU Eindhoven. Van 2010 tot 2013 cureerde hij het lezingen- en debattenprogramma van het NAi.
 

Pieter Bedaux

Pieter Bedaux

Bedaux de Brouwer Architecten

Pieter is architect en partner bij Bedaux de Brouwer Architecten. Het bureau is opgericht in 1937. Lag vroeger het zwaartepunt van de werkzaamheden van het bureau bij villabouw en bouwwerken voor (semi)overheid, de laatste jaren is daarnaast een accent komen te liggen op utilitaire werken, woningbouw en stedenbouwkundige plannen.

Na zijn opleiding in Delft werkte Pieter bij Hubert Jan Henket en Cruz y Ortiz Arquitectos. Hij ontving verschillende prijzen en nominaties waaronder de Welstandsprijs Breda en de Stib-Award.

Merten Nefs

Merten Nefs

Vereniging Deltametropool

Merten Nefs is architect en onderzoeker, en groeide op in Zeeland. Na zijn studie in Delft (2003) werkte hij vijf jaar in São Paulo (Brazilië). Sinds 2010 richt hij zich bij Vereniging Deltametropool (Rotterdam) op de sterke relaties tussen mobiliteit en verstedelijking, en tussen de kenniseconomie en de kwaliteit van de leefomgeving en het Nederlandse landschap. Hij geeft les aan de Academie van Bouwkunst in Amsterdam en vanaf 2019 promoveert hij op het onderwerp Handelslandschappen (TU Delft & Erasmus School of Economics): onze steeds veranderende ruimtelijke oplossingen voor het vervoeren en opslaan van handelswaar, van grachtenpand tot fulfilment center.
 

Tessa Peters & Rolf van Boxmeer

Tessa Peters & Rolf van Boxmeer

Rezone

Tessa Peters is artistiek leider bij Rezone, een bureau voor onderzoek en ontwerp op het snijvlak van architectuur, kunst en gaming. Rezone zoekt naar nieuwe verbeeldingen van het leven in de huidige en toekomstige stad. Samen met co-founder Rolf van Boxmeer, architect ontwikkelen en initiëren Tessa Peters projecten voor diverse opdrachtgevers.

Dré Wapenaar

Dré Wapenaar

Studio Dré Wapenaar

Dré Wapenaar werkt sinds begin 1987 aan een gestaag uitbreidend oeuvre.Zijn werk omvat “tentsculpturen” in allerlei vormen en gedaantes, vanPianopaviljoens tot Fietsbrugpaviljoen,  van Tentendorp tot zijn meest beroemde werken; de Boomtenten. Zijn werk wordt tentoongesteld in allerlei landen over de wereld, van museum Boijmans van Beuningen, Het Chabotmuseum en de Kunsthal in Rotterdam tot aan het MASSMoCA in Noord-Amerika en het MoMA in New York.In april 2019 presenteert het Laumeier Sculpture Park in St.Louis een nieuwe Boomtent.
 

Ann Meskens

Ann Meskens

Filosofe

De Vlaamse filosofe Ann Meskens schreef het boek ‘Jacques Tati, Een kwestie van kijken’ over de Franse regisseur en acteur Jacques Tati. In het boek beschrijft ze scènes uit Tati’s films die ze afwisselt met filosofische bespiegelingen op de belevingswereld van Tati, geschiedenis en de wereld om haar heen. Haar werk gaat vaak over leven en overleven in postmoderne tijden.

Wies Sanders

Wies Sanders

Wies Sanders is van oorsprong stedenbouwkundige en voormalig programmeur van AFFR. Nu is zij initiatiefnemer van Cinema Culinair en Secret Cinema. Daarmee brengt ze je voor een filmvertoning naar plekken die normaal niet voor het publiek toegankelijk zijn. Voor TIAFF verzorgt ze aan aantal film-inleidingen.
 

Fernanda Romeu

Fernanda Romeu

Architect Civic Architects

Fernanda Romeu komt oorspronkelijk uit Brazilië, waar ze haar bachelor in Architecture and Urbanism in 2014 afrondde. Gedurende deze periode van vijf jaar werkte ze bij verschillende bureau's, met de nadruk op interieurarchitectuur. In 2015 startte zij de Master of Architecture aan de Fontys Academy in Tilburg, waar zij naar verwachting deze zomer afstudeert. Momenteel is zij architect bij Civic Architects in Amsterdam, waar zij in 2015 aan de slag ging.

Paul van Hoesel

Paul van Hoesel

Paul van Hoesel geeft op zondagmiddag om 13.00 in 'FutureLab' in de LocHAl een lezing. Taal: Nederlands

Dit evenement is gratis toegankelijk. Er zijn 40 plaatsen beschikbaar. U kunt zich aanmelden via: www.castonline.nl

“Paul van Hoesel is strateeg Ruimte bij de gemeente Tilburg. Als echte Tilburg, met hart voor de stad, zet Paul van Hoesel zich enthousiast in voor het ruimtelijk beleid van Tilburg. Hij is met name betrokken bij de ontwikkeling van Stadsbos 013, landschapspark Pauwels en het  toekomstige, groene bedrijventerrein Wijkevoort. Het koesteren en beschermen van het ecologisch kapitaal staat voorop in zijn werk.”

I.s.m.: CAST, Kennismakerij en Gemeente Tilburg

 

13 APRIL 2019 datum

volg ons #tiaff

U kunt contact opnemen met TIAFF middels:

info[at]tiaff.nl
+31 (0)6 26456159

INDIENEN FILM