Our city

Our city

START 20.00U

TAAL
Frans, Nederlands ondertiteld

REGIE
Maria Tarantino

BLOK
13

ZAAL
4

DUUR
85 minuten

Our city - documentaire

Our City is een caleidoscopisch portret van een stad die aan iedereen toebehoort, een ‘stad van buitenlanders’ die zich hier luider affi rmeert dan elders.

Brussel is een luchtspiegeling met vele gezichten. In haar dubbelzinnige profi el zoeken
expats en immigranten, pendelaars en asielzoekers allemaal de belofte van geluk.

Maria Tarantino neemt je mee op haar omzwervingen door Brussel, waar achter elke façade stukjes wereldgeschiedenis schuilgaan. In een collage van toevallige ontmoetingen en situaties speurt ze naar de ziel van deze hyperdiverse stad. Our City is een fi lm over een stad in aanbouw. Aan haar horizon kan je de silhouetten van kranen en de skeletten van nieuwe torens zien. Maar wat is de menselijke
constructie die we hier opzetten?

Maria Tarantino, BE 2014, 84 min.

KOOP TICKET

14 APRIL 2018

volg ons #tiaff

U kunt contact opnemen met TIAFF middels:

info[at]tiaff.nl
013-4678320